Idvorsky Electric

Solarne elektrane

Energija ne poznaje granice

Pomerajte granice očuvanjem životne sredine, pametnim korišćenjem električne energije, smanjenjem troškova poslovanja uštedom na računu za električnu energiju, povećanjem prihoda od proizvodnje električne energije

Kontakt

Telefon: (+381) 63 11 96 340
Email : office@idvorsky-electric.com

Adresa

Sime Igumanova 64,
Beograd, Srbija

Imate li
pitanja?

Obratite nam se, pitajte, tu smo da pružimo uvid, odgovore, vredne informacije i savete, te vam pomognemo da napravite najbolji izbor spram vaših potreba i mogućnosti.

Vi sada

Imate objekat pogodan za postavljanje solarnih panela (krovna površina kuća, hala i javnih objekata za postavljanje panela)

Imate zemljište koje nije iskorišćeno u druge svrhe, ili želite da ga koristite u svrhu postavljanja solarnih panela

Želite da ostvarite značajnu uštedu na računima za struju

Želite nezavisan izvor električne energije I zagarantovanu energetsku stabilnost

Vi uz Idvorsky

Nalazite najbolje rešenje za iskoristivost vašeg zemljišta, objekta, krova

Proizvodite električnu energiju za sopstvene potrebe

Ostvarujete značajnu uštedu na računu za električnu energiju

Obezbeđujete trajan i siguran izvor električne energije

Doprinosite ekološkoj efikasnosti i zaštiti životne sredine